Standaardwerkzaamheden:

-controleren administraties

-opstellen jaarrekeningen

-verzorgen aangiften inkomstenbelasting

-verzorgen aangiften vennootschapsbelasting

-verzorgen aangiften omzetbelasting

 

Overige werkzaamheden:

-begeleiden starters

-begeleiden financieringsaanvraag

-opstellen prognoses en begrotingen

-opstellen managementinformatie

-financiële planning

-begeleiding belastingcontroles

-due dilligance onderzoeken

-bedrijfseconomische- en fiscale advisering

 

Op de diensten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 19 juni 2017 onder nummer 39/2017VARIANT 1.

 

Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt een klacht hebben schroom dan niet om contact op te nemen.

Komen wij er niet uit kunt u via onderstaande link informatie vinden over de mogelijke vervolgstappen:

https://www.nba.nl/Klacht--en-tuchtrecht/Klacht--en-tuchtrecht-voor-individuele-accountants/Algemene-informatie-over-tuchtrecht